Asset Group, s.r.o.

Asset Group, s.r.o.

Nám. Ľ. Štúra 31
974 05 Banská Bystrica
IČO: 44527187
DIČ: 2022745230

Informácie o kancelárii Asset Group, s.r.o.

Spoločnosť Asst Group, s.r.o. je tu pre Vás, ak potrebujete účtovnícke, audítorské a finančné služby. Radi Vám pomôžeme vo vedení účtovných kníh a taktiež poskytneme daňové poradenstvo. Sekretárske a rôzne administratívne práce vykonávame na profesionálnej úrovni tak, ako všetky ostatné oblasti poskytovaných služieb.

 

Poskytujeme služby v oblasti:

 • vedenia účtovníctva jednoduchého a podvojného
 • vedenia účtovných kníh
 • daňového poradenstva
 • audítorské služby
 • finančné služby
 • daňové priznania
 • DPH
 • mzdy
 • činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
 • všetky služby v oblasti účtovníctva
 • všetky služby v oblasti daňového poradenstva.

 

Vedenie účtovníctva

V rámci jednoduchého účtovníctva Vám ponúkame nasledovné služby:

 • vedenie peňažného denníka
 • vedenie pokladničnej knihy
 • vedenie evidencie pohľadávok a záväzkov
 • vedenie evidencie majetku
 • vedenie knihy evidencie dane z pridanej hodnoty
 • spracovanie podkladov pre daňové priznanie k DPH a jeho vypracovanie
 • vedenie ostatných účtovných kníh
 • mesačné prehľady podľa požiadaviek klienta
 • spracovanie ročnej účtovnej závierky

 

V rámci podvojného účtovníctva Vám ponúkame nasledovné služby:

 • spracovanie predložených dokladov
 • vedenie hlavnej knihy
 • vedenie analytickej evidencie
 • vedenie účtovného denníka
 • evidencia pohľadávok a záväzkov
 • evidencia majetku
 • vedenie pokladničnej knihy
 • evidencia DPH, daňové priznanie
 • mesačné prehľady podľa požiadaviek klienta
 • vyhotovenie ročnej účtovnej závierky

 

Mzdová a personálna agenda:

 • mesačné spracovanie miezd
 • vypracovanie a zaslanie výkazov do poisťovní a na Daňový úrad
 • ročné zúčtovanie dane z príjmu
 • vypracovanie potvrdení o príjme, potvrdení o zamestnaní a iných potvrdení pre zamestnancov
 • daň zo závislej činnosti
 • vedenie mzdových listov
 • vypracovanie výkazov súvisiacich s personalistikou a mzdami

S kým môžete prísť do kontaktu?

Asset Group, s.r.o.

Ing. Jaroslava Hýblová, Ing. Miroslav Hýbl

Nám. Ľ. Štúra 31

974 05 Banská Bystrica

Kde nás nájdete?